Säkerhetsföreskrifter

Viktiga riktlinjer för vattenrörsäkerhet

Safety_3_2018-06

1. Kontakta en läkare innan du påbörjar något träningsprogram.

Safety_3_2018-08

2. Använd lämplig träningsdräkt vid roddning.

Safety_3_2018-07

3. Skada kan uppstå om utrustning används felaktigt.

Vänligen hänvisa till www.howtorow.com för råd om hur man korrekt använder WaterRower, roddteknik och träningsråd.

Safety_3_2018-05

4. För att skydda mot skada, se till att andra inte rör på maskinen när den används. Områden som berörs framhävs i bilden nedan.

Safety_3_2018-03

5. Håll alla observatörer, särskilt barn och husdjur, borta från rörliga säteshjul, remmar och remskivor.

Safety_3_2018-02

6. Placera handtaget i handtagen vila efter användning. Släpp inte handtaget vid roddning.

Safety_3_2018-04

7. Dra inte på handtaget när WaterRower är upprätt. Detta kan orsaka att WaterRower faller över.

Safety_3_2018-01

8. När WaterRower är i sin upprättstående lagringsläge, ta hand om det inte stöttas vilket kan orsaka att det faller över. Var försiktig med barn.

Genom att följa dessa försiktighetsåtgärder och använda sunt förnuft, kommer du att ha många säkra och behagliga år av hälsosam träning på din WaterRower.