Kiến thức cơ bản lưu trữ: Hướng dẫn dịch vụ

màn hình Loạt 4 Loạt 4 Hướng dẫn dịch vụ

Series 4: Màn hình thay thế

1) Tháo pin cho màn hình cũ. Hãy cẩn thận của mùa xuân mà sẽ phát hành khi pin được gỡ bỏ. 2) Tháo máy giặt đen, lò xo và màn hình khỏi giá đỡ. 3) Chèn màn hình mới qua khung bên cạnh. 4) Đặt mùa xuân mới với các mối quan hệ zip trên ống spigot, tiếp theo là máy giặt màu đen. 5) Cài đặt R-Clip qua lỗ trong ống vòi. ...
Loạt 1 Hướng dẫn dịch vụ

Dòng 1: Xử lý Thay thế

Đối với Hướng dẫn bằng Video, bấm vào đây: Thay thế Lắp Ráp Xử Lý (đính kèm Kim Loại / Velcro) Bước 1. Tháo tay cầm khỏi tay cầm và đặt tay cầm ở vị trí tiến lên đầy đủ. Bước 2. Đứng WaterRower thẳng đứng và ngắt kết nối bungee khỏi vành đai giật như hình minh họa. Bước 3. Đặt WaterRower xuống và từ từ kéo tay cầm để…

Loạt 1 Hướng dẫn dịch vụ

Series 1: Thay thế Bungee đôi

Bước 1. Tháo tay cầm khỏi tay cầm và đặt tay cầm ở vị trí tiến lên đầy đủ. Bước 2. Đứng WaterRower thẳng đứng và ngắt kết nối bungee khỏi vành đai giật như hình minh họa. Bước 3. Tháo Bungee khỏi miếng đệm phía sau và lắp lại bungee thay thế như hình minh họa. Bước 4. Kết nối lại Bungee…