Video phục vụ 4 hàng loạt

Video phục vụ 4 hàng loạt

Lọc các bài báo theo Tag

  • Tất cả
  • E clip
  • Footboard
  • nâng chân
  • Bánh xe hướng dẫn
  • Gót dựa
  • Bánh xe tải
  • màn hình
  • Xử lý sự cố
  • bánh xe

Series 4: Màn hình thay thế

1) Tháo pin cho màn hình cũ. Hãy cẩn thận của mùa xuân mà sẽ phát hành khi pin được gỡ bỏ. 2) Tháo máy giặt đen, lò xo và màn hình khỏi giá đỡ. 3) Chèn màn hình mới qua khung bên cạnh. 4) Đặt mùa xuân mới với các mối quan hệ zip trên ống spigot, tiếp theo là máy giặt màu đen. 5) Cài đặt R-Clip qua lỗ trong ống vòi. ...

Điều chỉnh Footpad chân kép

Series 4: Thay pin trên màn hình S4

Series 4: Thay thế bánh xe tải E-Clip (Video)

Series 4: Thay bánh xe Hướng dẫn (Video)

Series 4: Thay bánh xe tải (Yêu cầu kìm kẹp vòng kín) (Video)